Movie-Word

'VEREERD' in a movie sentence | examples for 'VEREERD' from movies

Mrs. Verhoeven's Daughter: You speak Dutch? (In Dutch) Zeer vereerd een vriend van mijn moeder te ontmoeten. (Translation: I’m very honored to meet a friend of my mother.)

"Friends", season 8, episode 7